Veebipoe müügitingimused

1. MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS

1) Müügitingimused kehtivad www.foreststeel.ee veebipoest ostja (edaspidi Klient) ja ettevõtja Forest Steel OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.foreststeel.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood www.foreststeel.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.foreststeel.ee

2. HINNAINFO

1) Kõik Veebipoes toodud hinnad on Eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%.

3) Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

3) Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

4) Veebipood www.foreststeel.ee jätab endale õiguse teha müügihindades ja -tingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.foreststeel.ee

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige Teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Tellimuse eest saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu euromaksena. Kontrollige veelkord andmed ning vajutage nuppu “Esita tellimus”. Seejärel kuvatakse ekraanile kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega arve.

3) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

4) Tasu enda tellimuse eest kasutades pangalinki või krediit- või deebitkaarti (Visa/Mastercard). Pangalinke ja krediit- või deebitkaardi turvalist makselahendust pakub Montonio: Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop Pank, Citadele, Šiaulių Bankas, Medicinos Bankas, Nordea ning OP.

5) E-poel on õigus lepingust taganeda või tellitud toode jätta üle andmata, kui kaup on laost otsa saanud või kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Veebipood tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Veebipood küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

4. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Kliendile üle kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Kliendile, Klient aga kohustub Veebipoele tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

2) Müügileping loetakse sõlmituks alates tellimusel näidatud summa 100% laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

5. KOHALETOIMETAMINE

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood tellimuse hiljemalt viie tööpäeva jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle Kliendi poolt valitud logistikapartnerile. Üleandmise hetkest kulub tellimuse Kliendi poolt valitud pakiautomaati jõudmiseks 1-3 tööpäeva. Foreststeel.ee ei vastuta postiteenuse osutaja tekitatud viivituste eest kauba toimetamisel ostjani.

2) Tellimuse kohale jõudmisest teavitab Klienti logistikapartner, kui kättesaamise viisiks on valitud pakiautomaat.

3) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

4) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5) Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest.

6. TAGASTAMISÕIGUS

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2)Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Toode peab olema samas seisukorras nagu ta Kliendile saadeti.

3) Kauba tagastamiseks tuleb Kliendil saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale, kasutades selleks tähitud teenust. Veebipoel on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud ja Veebipood on toote kätte saanud ning toote korrasolekus veendunud.

5) Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile hiljemalt 14 päeva möödumisel kõik Kliendilt lepingu alusel saadud tasud, muuhulgas Kliendi kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Klient on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6) Kui tagastatav toode on halvenenud asjaoludest, mis ei ole tingitud Veebipoest vaid toote mittesihipärasest kasutamisest või muudest asjaoludest, on Veebipoel õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemise ulatuses Kliendi poolt toote eest tasutud summa Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

7) Tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

7. VÄÄRAMATU JÕUD

1) Veebipood ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1) Klient annab Veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-posti aadress) järgnevatel viisidel:

  • Ainult nii palju kui on vajalik Teie poolt soovitud teenuse pakkumiseks ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  • Uudiskirjaga liitumisel.

2) Kliendil on õigus küsida tema kohta kogutavate andmete üksikasju ja paluda Veebipoel parandada neis esinevad ebatäpsused, mitte nõustuda andmete töötlemisega või nõuda selle piiramist ning nõuda juurdepääsu andmetele või andmete kustutamist või ülekandmist. Saamaks juurdepääsu oma andmetele, palume meiega ühendust võtta aadressil .

3) Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Teatud isikuandmed võivad kehtivate seaduste kohaselt jääda Veebipoe kirjetesse ja arhiividesse mõneks ajaks alles, kuid Veebipood ei kasuta neid andmeid ärilistel eesmärkidel.

4) Me ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik eesmärgil, milleks neid koguti. See tähendab, et andmed hävitatakse või kustutatakse meie süsteemidest, kui neid enam vaja ei ole. Forest Steel OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Klient personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

1) Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

2) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

3) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood ja Klient omavahel kokku.

4) Veebipood ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

5) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

6) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

7) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8) Kliendil on õigus nõuda Veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Kliendile on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. KLIENDI ÕIGUS PÖÖRDUDA TARBIJAKAEBUSTE KOMISJONI POOLE

1) Kui Veebipood on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitsekomisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

TRANSPORT JA TARNEAJAD

KAUBA KOHALETOIMETAMINE

Telllimust esitades saate Eesti siseselt tellitud kauba kätte kohapealt, Kliendile sobivast SmartPOST pakiautomaadist või toimetatakse kaup kohale Ace Logistics ärilt-ärile suunatud aceFlex kullerteenusega. 

Teistest riikidest tellides saate tellitud toote kätte soodsa hinnaga aceFlex kullerteenusega. Hetkel tarnime 25 EL riiki, Suurbritanniasse ja Iirimaale. 

Oma kauba saate kätte kiiresti – komplekteerime Teie tellimuse nii kiiresti kui võimalik, üldjuhul veel samal päeval, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist.

TELLIMINE PAKIAUTOMAATI

Tellimus jõuab Kliendi valitud pakiautomaati hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnituse saamisest. Kauba saabumisest pakiautomaati teavitab Klienti SMS, mille saadab logistikafirma, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi.

KULLERTEENUSE TELLIMINE

Kullerteenuse tarneaeg on märgitud veebipoes. Tarneaeg oleneb valitud tootest ja lähte-/sihtkoha vahekaugusest. Eesti ja naaberriikide puhul võib tarneaeg olla 1–3 tööpäeva ja pika vahemaa puhul kuni 10 tööpäeva.

Transportimisel võib tekkida mitmeid viivitusi seoses halbade ilmastikutingimuste, tolli või mahajäämusega. Kui saadetis ei ole jõudnud Kliendini hiljemalt kümme päeva pärast eeldatavat tarnekuupäeva, võtke meiega ühendust, et saaksime koostöös meie logistikapartneriga kadunud asjade otsimist alustada.

Tingimused kehtivad alates 04.05.2020

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...